• 2081 श्रावन ८  मङ्गलवार
 • Tuesday 23 Jul 2024
Ticket Counter Opening Time
 • Morning: Ticket (7:30 AM to 12:30 PM)
 • Day: Ticket  (1:30 PM to 3:30 PM)
OPD Schedule
 • Morning Shift ->Sunday-Friday ( 08:00 AM to 12:30 PM)
 • Evening Shift ->Sunday-Friday ( 1:00 PM to 4 PM)
Emergency Services
 •  Call At +977-1-4239161 For Emergency(24X7)
About

The history of hospital service in Nepal starts in the year 1889 with the establishment of Bir Hospital, the oldest hospital now providing general care to tertiary care to the people of Nepal. Bir hospital is the first teaching hospital for compounders, dresser and later nurses. For the same reason the first medical school called Civil Medical School was established in 1933 AD in Bir Hospital. It was also the centre for the training of FRCS, MRCP and MRCOG since 1987. Therefore Bir Hospital has been a postgraduate Training centre from the beginning. In 1979 super-specialization medical services was expanded in this hospital.

Modern medical education had started in Nepal along with the birth of Bir Hospital in 1889 AD. Although MBBS program was introduced in 1978 in Institute of Medicine, it did not...

Read more  
about image
Daily Capacity Published Date: 2080/05/29

111

Emergency

2691

OPD

89

Inpatients

34

MRI

266

Xray

230

Ultrasound

75

CT Scan

3405

Lab Test
Our services
Medical genetics and genetic lab set up
Medical genetics and genetic lab set up

 • Medical genetics and genetic lab set up

Geriatric services
Geriatric services
 • Geriatric OPD
 • Geriatric Assessment
 • ICOPE Screening
 • Dementia Screening
 • Frailty Screening
 • Sarcopenia Screening
 • Polypharmacy management
 • Personalized Geriatric Care plan
Ophthalmology services
Ophthalmology services

 • Ophthalmology services

Cervical cancer Screening Program
Cervical cancer Screening Program

 • Cervical cancer Screening Program

View more  

Recent updates:

चि.वि.रा.प्र. वीर अस्‍पतालको १३५ औं वार्षिकत्‍सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम नामसहितको विलिङ्ग अनिवार्य गरिएको सम्बन्धमा । प्रेस नोट लिखित परीक्षा सञ्‍चालन सम्‍बन्धी सूचना का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना स्वीकृत नामावली सूचना करार सेवामा कर्माचारी लिने सम्बन्धमा बोलपत्र आव्‍हान सूचना करार सम्झौता सम्बन्धी सूचना !!! नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना लिखित पारिक्षाको मिति र केन्‍द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्‍धमा सूचना सूचना | सूचना || सूचना ||| अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री/वितरणका लागि खरिद ‌गरिने औषधि तथा सुर्जिकल समर्ग्रीहरुको संशोधित सूचना Pre-Bid Meeting मा उपस्थित हुनेबारे उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना प्रेस विज्ञप्ती जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना Exam Schedule Electronic हाजिरी गर्ने वारे सूचना !! Vacancy Announcement for ( medical Officer and Staff Nurse) !! पुराना मेशिन, उपकरण, फर्निचर लगायत अन्य सामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना