• २०८१ बैशाख ११  मङ्गलवार
  • Tuesday 23 Apr 2024

सुझाब तथा प्रतिक्रिया

If you have any queries please fill this form or contact our office. Thank you.

सम्पर्क ठेगाना

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

महाबौद्ध, काठमाडौँ, बागमती, नेपाल

फोन नम्बर : +977-1-4221119, 4221988, 4222865

official.birhospital@gmail.com

हामीलाई तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।

https://birhospital.gov.np/

हाम्रो आधिकारिक साइट

भर्खरको अपडेट:

अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री/वितरणका लागि खरिद ‌गरिने औषधि तथा सुर्जिकल समर्ग्रीहरुको संशोधित सूचना Pre-Bid Meeting मा उपस्थित हुनेबारे उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना !! मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना !! पुराना मेशिन, उपकरण, फर्निचर लगायत अन्य सामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना