• २०८१ श्रावन ८  मङ्गलवार
  • Tuesday 23 Jul 2024
सामान्य चिकित्सा

General Medicine deals with all aspects of medicine including infectious disease, cardiovascular disease, respiratory disease, gastroenterological and hepatological disease, neurological diseases, rheumatological, hematological diseases.

Unit 1 Time
Sunday, Tuesday9 AM To 1 PM
Monday, Wednesday 2 PM to 4 PM

Unit 2Time
Sunday, Wednesday9 AM to 1PM
Monday, Tuesday2 PM to 4 PM

Unit 3Time
Monday, Thursday AM to 1 PM
Sunday, Friday2 PM to 4 PM

Unit 4Time
Monday, Friday9 AM to 1 PM
Sunday, Thursday2 PM to 4 PM

HOD (Sunday, Tuesday, Friday) UNIT I (आईतबार, सॊमवार, मंगलवार, बुधवार) UNIT II (आईतबार, सॊमवार, मंगलवार, बुधवार) UNIT III (आईतबार, सॊमवार, बिहिवार, शुक्रवार) UNIT IV (आईतबार, सॊमवार, बिहिवार, शुक्रवार)

भर्खरको अपडेट:

चि.वि.रा.प्र. वीर अस्‍पतालको १३५ औं वार्षिकत्‍सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम नामसहितको विलिङ्ग अनिवार्य गरिएको सम्बन्धमा । प्रेस नोट लिखित परीक्षा सञ्‍चालन सम्‍बन्धी सूचना का. स. मु.फारम सम्बन्‍धी सूचना Gastro Surgery OPD सेवा स्वीकृत नामावली सूचना करार सेवामा कर्माचारी लिने सम्बन्धमा सूचना करार सम्झौता सम्बन्धी सूचना !!! सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना सूचना नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना लिखित पारिक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्‍धमा सूचना अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री/वितरणका लागि खरिद ‌गरिने औषधि तथा सुर्जिकल समर्ग्रीहरुको संशोधित सूचना Pre-Bid Meeting मा उपस्थित हुनेबारे उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना पुराना मेशिन, उपकरण, फर्निचर लगायत अन्य सामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना