• २०८१ जेष्ठ ८  मङ्गलवार
  • Tuesday 21 May 2024

  General Bed

Ward NameNo of total beds
MALE MEDICAL WARD -125
MALE MEDICAL WARD -220
FEMALE MEDICAL WARD31
MALE SURGICAL WARD21
FEMALE SURGICAL WARD24
PAYING MEDICAL WARD30
EMERGENCY OBSERVATION11
NSTA WARD15
NEURO SURGICAL WARD15
ENT WARD22
GASTRO WARD18
CARDIO WARD18
ONCOLOGY WARD30
POST OPERTAIVE WARD(Surgiocal Building)18
NEPHRO WARD20
CTVS + URO+ GASTRO WARD (NSB)48
HEMATOLOGY WARD14
HEAMODIALYSIS (WARD)20
KIDNEY TRANSPLANT WARD5
COVID HDU43

भर्खरको अपडेट:

अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री/वितरणका लागि खरिद ‌गरिने औषधि तथा सुर्जिकल समर्ग्रीहरुको संशोधित सूचना Pre-Bid Meeting मा उपस्थित हुनेबारे उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि मेडिकल अफिसर उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा संशोधित परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना !! मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना !! पुराना मेशिन, उपकरण, फर्निचर लगायत अन्य सामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना